top of page

"Tarot-pastorin" vierailusta

KesäSpirit-tapahtuma Ideaparkissa on onnellisesti ohi. Kiitos kaikille osallistujille, tekijöille ja yhteistyökumppaneille! Meillä oli upea ja puhutteleva tapahtuma, jossa Jumalan Henki todella liikkui. Jälkeenpäin olen saanut jonkin verran palautetta siitä, että olimme kutsuneet yhdeksi puhujaksi pastori Henri Järvisen. Kritiikki on kohdistunut lähinnä siihen, että Henri on työssään Helsingin seurakuntien "uushenkisyyspappina" kokeillut varsin ennakkoluulottomasti erilaisia työmuotoja kuten kristillistä joogaa, äänimaljoja ja viimeisimpänä Tarot-kortteja. Jotkut palautteen antajat ovat olleet huolissaan siitä, onko Hengen uudistus menossa mukaan johonkin vastaavaan. Olemmehan viime aikoina puhuneet paljon uushenkisyydestä. Ensinnäkin haluan todeta, että Henri Järvisen osuus KesäSpiritissä ei liittynyt näihin teemoihin vaan hän puhui ns. sydänrukouksesta ja ohjasi siihen liittyvän hiljentymishetken. Minusta hänen panoksensa oli erinomainen enkä ole kuullut siitä mitään kritiikkiä. Toiseksi totean, että Hengen uudistus ei ole aikeissa soveltaa yllä mainittuja toimintatapoja omassa toiminnassaan. Päinvastoin, haluamme kohdata aikamme uushenkisiä etsijöitä nimenomaan kristillisestä traditiosta ja Raamatusta nousevilla tavoilla. Mielestäni karismaattisuus olisi itse asiassa kirkon paras vastaus uushenkisyyteen. Sitä voi sitten täydentää hiljaisuudella ja kristillisellä meditaatiolla sekä kehollisuuden ja hyvinvoinnin teemoilla. Kaiken ytimessä on kuitenkin oltava Kristus ja Jumalan sana. Tähän olemme sitoutuneet. En sinänsä halua arvostella pastori Järvisen enkä Helsingin seurakuntien toimintaa millään tavalla. Arvostan heidän rohkeuttaan etsiä uusia tapoja välittää Jumalan puhuttelua aikamme henkisille etsijöille. Olen itsekin oppinut heiltä paljon oman uushenkisyys-työmme kehittämisessä. Mutta yleisesti ottaen sanon, että eri uskontojen toimitatapojen käyttäminen kristillisessä seurakunnassa ei ole ongelmatonta. Paavali käsittelee hyvin samantyylistä kysymystä sekä korinttilais- että roomalaiskirjeessä puhuessaan epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Hänen monipuolinen pohdintansa antaa hyviä eväitä, kun mietimme kristityn suhtautumista esimerkiksi Tarot-kortteihin. Nostan tähän muutamia huomioita: 1. Periaatteessa epäjumalille uhrattu liha on vain lihaa, ja sen syöminen ei vahingoita kristittyä. Sama koskenee esimerkiksi Tarot-kortteja. Ei korteissa itsessään ole mitään pahoja henkiä vaan ne ovat vain pahvia. "Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole

rakentavaa...Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä

omantunnonsyistä. »Herran on maa ja kaikki mitä siinä on." Kristityn ei siis tarvitse pelätä mitään esineitä tai ilmiötä vaan voimme rohkeasti mennä näiden ihmisten luokse - aivan kuten Paavalikin menee Apostolien teoissa noitien pariin. Kristityillä on paljon turhia pelkoja, joista Kristus meitä vapauttakoon! 2. Ihmiselle joka tulee pakanataustasta uhriliha edustaa hänen koko entistä elämäänsä ja siksi hän ei pysty suhtautumaan siihen vain lihana. Samoin voivat henkisyyden maailmasta otetut elementit toimia nykyisinkin. Tässä suhteessa on kristittyjen, joilla ei ole tällaista taustaa, oltava erityisen varovaisia ja rakkaudellisia. Samalla tavoin kuin tavallinen kristitty voi hyvällä omallatunnolla ottaa saunakaljan, saattaa sellaisen tarjoaminen entiselle alkoholistille olla mitä julmin teko. Tässä mielessä seurakunta, joka harrastaa okkultismista tuttuja metodeja, saattaa olla joillekin sen jäsenille hengellisesti vaarallinen. "Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos

heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen

omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi vie

tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä

veljiänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omaatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan." 3. Epäjumalille uhraaminen on Paavalin mukaan pahojen henkien palvontaa ja hän varoittaa, että tällaisiin uhreihin osallituvat saattavat joutua tekemisiin demonien kanssa. Sama pätee moniin uushenkisyyden muotoihin. Niissä ollaan yhteydessä pimeyden voimiin ja kristitty ei voi olla sellaisessa mukana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaikkia henkisyyden muotoja, ja ymmärtääkseni esimerkiksi joogaa voi harrastaa puhtaasti liikunnallisesti. On kuitenkin oltava hereillä, ettei tule ajautuneeksi demonisten voimien piiriin. "Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat

olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille

eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi

juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran

pöytään että pahojen henkien pöytään." 4. Eri tavoilla näistä asioista ajattelevien ja kokevien kristittyjen on kilvoiteltava keskinäisessä rakkaudessa ja vältettävä tuomitsemasta toisiaan. Voi ihan hyvin olla, että Jumala kutsuu jonkun pastorin kokeilemaan hyvin ennakkoluulottomasti uusia metodeja ihmisten tavoittamiksi. Siksi meidän muiden on yritettävä ymmärtää ja annettava tilaa. Niin monta kertaa kirkon historiassa uskovat ovat kivittäneet heitä, jotka ovat olleetkin Jumalan asialla. "Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. Herraan Jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole

sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Jos

veljesi pahastuu ruoastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruoallasi

perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä

olette saaneet. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja

iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa

ihmistenkin arvonannon."


2,231 views0 comments

Recent Posts

See All

Messu voi kasvaa!

En liene ainoa, jota järkytti YLE:n juttu (10.5.) siitä, että papit eivät arvosta messua kuten ennen. Toki valtaosalle messu oli vielä tärkeä, mutta yhä harvemmalle enää supertärkeä. Siis papeille! To

Kutsumus on sivu elämänkirjassa

Psalmissa 139 sanotaan, että ”sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut”. Jo tuolla hetkellä Jumala on istuttanut meihin kutsumuksen. Kutsumus on siis jotakin, mitä o

Kommentare


bottom of page