top of page
Ohjeet seurakunnille kirkkokolehdin tilittämisestä Hengen uudistuksen kolehtipyhänä 5.6.2022

Kirkkohallitus on määrännyt helluntain kirkkokolehdin Hengen uudistus kirkossamme yhdistykselle. 

Lahjoitusvaroilla tuetaan kirkkoa ja kristittyjä kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia ihmisiä sekä välittämään heille evankeliumia.

Kolehtivaroilla Hengen uudistus jatkaa vuonna 2021 käynnistettyä uushenkisyys-hanketta. Varoilla toteutetaan mm. radio-ohjelmia, uudistetaan KesäSpirit-tapahtumaa siten, että se puhuttelisi paremmin henkisiä etsijöitä sekä mm. kehitetään kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutusta uushenkisyyden kohtaamiseen. Näkemyksemme mukaan vastaus uushenkisyyden haasteeseen kirkossa on kaksiosainen: (1) yhtäältä tarvitaan uudenlaista tavoittavaa toimintaa, joka vastaa henkisten etsijöiden tarpeisiin ja (2) toisaalta tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tapaa elää kristittynä. Uushenkiset ihmiset tarvitsevat evankeliumia mutta ei vain sanoina vaan ennen kaikkea voimana - he eivät siis kaipaa niinkään teoriaa vaan käytäntöä ja kokemuksellisuutta.Lahjoitusvaihtoehdot:

* Verkossa: www.hengenuudistus.fi/kolehti
* Tekstiviesti: (10€): Lähetä viesti "10E HUK" numeroon 16588.
* MobilePay: lyhytnumero 68234.Kirkossa kerätyn kolehdin tilittäminen:


Saaja: Hengen uudistus kirkossamme ry (Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki)

IBAN: FI21 2047 1800 1225 24, BIC: NDEAFIHH
Viite: 268 224

Y-tunnus: 1073571-3


Lisätiedot: p. 050 575 7006


Rukousehdotus keräyksen yhteydessä:

Kiitos Jumala, että yhä kutsut ihmisiä yhteyteesi. Auta meitä elämään sinun seuraajinasi niin, että ihmiset voivat kokea sinun todellisuutesi kauttamme. Tähän emme pysty omin voimin ja siksi rukoilemme, että saisimme Voiman korkeudesta ja voisimme olla sinun todistajiasi. Rukoilemme myös Hengen uudistus kirkossamme -liikkeen puolesta ja pyydämme, että sen työ koituisi kirkkomme parhaaksi ja Jumalan valtakunnan edistymiseksi. Vapahtajamme nimessä, amen.

- - - - - - -


Rahankeräyslupa


Luvan numero: RA/2020/962

Toimeenpanoaika: Toistaiseksi (lupa on siis pysyvä, ei määräaikainen)
Toimeenpanoalue: Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen harjoittamaan - koulutus- ja kurssitoimintaan - hengellisten yhteisöjen toimintaedellytysten luomiseen ja ylläpitoon - seurakuntatapahtumiin - lähetystyöhön ja diakonia-avustuksiin Venäjällä - yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen - radio- ja tv-ohjelmien valmistamisesta ja esittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Kirkkohallituksen ohje
 

Kirkkohallitus suosittaa, että poikkeusoloissa striimattavissa jumalanpalveluksissa tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua yhteistyöjärjestöjen rahankeräyksiin kolehtisuunnitelman mukaisesti. Tämä edellyttää järjestöltä voimassaolevaa rahankeräyslupaa.
 

Mikäli striimauksessa mainitaan tilinumero tai muu yksilöity maksumahdollisuus on aina ilmoitettava myös: 1) rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) lupanumero tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä.

qr kolehti.png
bottom of page