top of page
Community Garden

Mikä on messu-yhteisö?

"Kirkko on pyhien yhteisö" (Augsburgin tunnustus)

Yhteisöllä emme tarkoita vain henkistä yhteisöä, jollainen kirkko periaatteessa aina on, vaan yhteisöä, johon ihmiset tuntevat kuuluvansa ja johon he oikeasti kokoontuvat. Emme myöskään puhu yksittäisestä seurakunnan toiminnasta. Työmme ensisijainen tarkoitus ei ole rakentaa toimintaa vaan seurakuntaa. Tilaisuuksien järjestämisen sijasta puhumme joukkueen eli ryhmän eli yhteisön rakentamisesta.

Mitä ovat jumalanpalvelusyhteisöt?

Aito yhteisö on enemmän kuin toimintamuoto; se on rikas ja monipuolinen ihmissuhteiden verkosto. Se on kuin suuri perhe, jonka jäsenenä saa olla ja kasvaa yhteydessä toisiin. Tai kuin joukkue, jolla on yhteinen päämäärä ja jossa jokainen jäsen löytää oman roolinsa. Jos olemme tällaisen yhteisön joskus saaneet kokea, muistelemme sitä lämmöllä.
 

Tavoitteemme on rakentaa seurakuntaa ja jumalanpalveluselämää läpikotaisin yhteisölliseksi. Ideana on nähdä kaikki, mitä seurakunnassa tehdään, joukkuepelinä, ja miettiä, miten jokainen halukas saadaan mukaan. Silloin kirkko ei ole enää työntekijävetoinen ohjelmatoimisto vaan seurakuntalaisten yhteisyritys. Se on avara ystäväjoukko, joka opettelee yhdessä seuraamaan Jeesusta ja rakastamaan toisiaan ja joka kokoontuu yhteisen alttarin ääreen.
 

Ruotsin kirkon piispa Fredrik Modéus jakaa jumalanpalvelukset neljään kategoriaan sen mukaan, kuinka tiiviistä yhteisöstä kulloinkin on kyse. Me tarkoitamme yhteisöllä lähinnä kolmannen ryhmän "pysyvää" jumalanpalvelusyhteisöä:


1. Satunnainen jumalanpalvelusyhteisö

Satunnainen ”yhteisö” muodostuu ihmisten tullessa viettämään messua jonkin yhteisen syyn vuoksi mutta ilman aikomusta muodostaa pysyvää ryhmää. Yhteisö haihtuu, kun jumalanpalvelus päättyy. Konfirmaatiomessu on tästä yksi esimerkki.


2. Vapaa jumalanpalvelusyhteisö

Vapaa yhteisö muodostuu ihmisistä, joita ei yhdistä mikään muu kuin se, että he sattuvat osallistumaan samaan messuun. Käytännössä samat ihmiset voi kokoontua useastikin, mutta he eivät sitoudu siihen eikä sellaista oletusta ole. Useimmat päämessut ovat tällaisia.


3. Pysyvä jumalanpalvelusyhteisö

Pysyvään messuyhteisöön osallistuvilla on yhteisiä arvoja ja kollektiivinen identiteetti — he kokevat olevansa samaa yhteisöä. Yhteisöstä halutaan kantaa vastuuta ja sen jäsentenvälillä on lukuisia ystävyyssuhteita - ne liimaavat porukan yhteen.


4. Suljettu jumalanpalvelusyhteisö

Suljetussa yhteisössä on paljon samoja elementtejä kuin pysyvässä, mutta raja yhteisön jäsenten ja ulkopuolisten välillä on selkeämpi. Yhteisö on yksilöitä tärkeämpi, ja siitä irtautuminen voi olla vaikeaa. Esimerkistä käynee jokin uskonnollinen sisäpiiri.

Mihin ryhmään laittaisit sen messun, jossa itse käyt?


Jumalanpalvelusyhteisöt ovat kirkossa täysin hyväksytty tapa toimia. Piispainkokous otti asiaan kantaa vuonna 2017 rohkaisten tällaisten yhteisöjen rakentamiseen. Katso kannanotto tästä.

bottom of page