top of page

Armolahjat

Armolahja on Uuden testamentin alkukielellä eli kreikaksi "kharisma". Sillä tarkoitetaan Pyhän Hengen vaikuttamaa lahjaa, kykyä, taitoa tai ominaisuutta, jota ihmisellä ei ole luonnostaan tai se ei ole luonnostaan niin voimakas. Armolahja on siis yliluonnollinen kyky, kun taas luonnonlahjat ovat synnynnäisiä tai harjoittelun tuloksena syntyneitä kykyjä. Näiden kahden lahjatyypin eli armolahjojen ja luonnonlahjojen välillä ei ole arvoeroa. Molemmat ovat Jumalalta ja molemmat ovat yhtä tärkeitä lahjoja. Molemmilla lahjoilla voi palvella seurakunnassa yhteiseksi hyväksi ja molempia lahjoja voi myös käyttää väärin. Lahjojen syntymekanismi on kuitenkin eri: yliluonnollinen tai luonnollinen. Kiteyttäen voi sanoa, että kaikilla ihmisillä on luonnonlahjoja mutta vain uskovalla voi olla armolahjoja, sillä Pyhä Henki synnyttää näitä lahjoja vain Jeesuksen seuraajissa.

Millaisia armolahjoja on?

Raamattu sanoo, että armolahjoja on monenlaisia. Raamatussa onkin useita listoja erilaisista armolahjoista ja yhteensä näistä listoista löytyy yli 30 erilaista lahjaa (kts. lista tekstin lopusta). Mikään listoista ei kuitenkaan ole täydellinen ja ne ovat osin päällekkäisiä. Tästä voi päätellä, että listoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi vaan esimerkinomaisiksi. Jumala voi antaa mitä erilaisimpia lahjoja ja lahjakokonaisuuksia käyttöömme. Lisäksi samakin armolahja ilmenee erilailla eri ihmisillä. 


Monet armolahjat ovat luonnonlahjan oloisia ja ne saattavatkin liittyvät henkilön luonnolliseen lahjaan. Esimerkiksi Roomalaiskirjeen lista on suurimmalta osaltaan tällainen (Rm 12:6-8). Siinä puhutaan palvelemisesta, opettamisesta, rohkaisemisesta, antamisesta ja johtamisesta. Käytännön seurakuntaelämässä näitä lahjoja ei aina osata määritellä armolahjoiksi mutta ne ovat usein kaikkein tärkeimpiä lahjoja (vrt. 1 Kor 12:24b-25).


Osa armolahjoista taas on hyvin yliluonnollisen oloisia. Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen lista on tätä lajia (1 Kor 12:7-11). Listasta voi nostaa esimerkeiksi parantamisen, profetoimisen ja kielillä puhumisen.

Mihin armolahjoja tarvitaan?


Raamattu vastaa yksiselitteisesti: seurakunnan rakentamiseen (Room 12:4-6, 1 Kor 14:12). Seurakunta ei ole pappiskeskeinen show vaan kaikkien seurakuntalaisten yhteinen yritys. Niinpä jokaisella kristityllä on tärkeä rooli yhteisen seurakunnan rakentamisessa. Tähän työhön me tarvitsemme työkaluja, ja niitä ovat armolahjat.

Jotta seurakunta toimisi kunnolla, me tarvitsemme kaikenlaisia lahjoja. Esimerkiksi alkuseurakunnan jumalanpalveluksissa oli käyttöä kaikille lahjoille: luonnollisille lahjoille, luonnollisen oloisille armolahjoille ja yliluonnollisille lahjoille. Siellä tehtiin ruokaa, järjesteltiin tiloja, valmisteltiin saarnoja mutta sen lisäksi Jumala puhui profetioiden, ilmestysten ja muiden yliluonnollisten armolahjojen kautta.
 

Miten armolahjoihin tulee suhtautua?


Armolahjat eivät itsessään ole päämäärä vaan väline. Ne ovat työkaluja ja niillä tehtävän työn jälki ratkaisee niiden arvon. Raamattu kehottaa suhtautumaan lahjoihin terveellä kriittisyydellä: 1 Tess 5:19-21

mainitsee kaksi vaaraa:

Ensimmäinen vaara on ylikriittisyys. Armolahjat vaativat riskinottokykyä. Niitä käytettäessä on suostuttava epätäydellisyyteen eikä ylilyöntien vuoksi pidä torjua koko asiaa. Emmehän lopeteta saarnojakaan vaikka monet niistä ovat huonoja ja harhaoppisia.

Toinen vaara on kritiikittömyys tai jopa ihannoiva suhtautuminen. Raamattu opettaa selvästi, että armolahjat ovat aina epätäydellisiä (1 kor 13:8-10). Ihminen on vain kanava ja Hengen toiminta suodattuu ihmisen läpi. Tämä tuo lahjoihin ns. astianmakua ja siksi niitä tulee voida ja pitää arvioida.

Armolahjonen käyttöä arvioidessa ensisijainen kriteeri on Jumalan sana eli Raamattu. Kun armolahjat toimivat Raamatullisesti, ne ovat hyviä. Esimerkisi profetia ei koskaan saa kumota tai korvata Raamatun sanaa.

Toinen kriteeri on hedelmä eli rakentavatko lahjat seurakuntaa ja kasvaako srk kiinni Kristukseen ja Jumalan sanaan. Jeesus opettaa, että väärät profeetat ovat kuin susia lampaiden vaatteissa: tunnistatte ne hedelmistä. Oikeaa ja väärää ei siis erota ulkoisesti vaan toiminnan pitemmän tähtäimen seuraukset ratkaisevat.

 

Kolmas arviointikriteeri on rakkaus: Pyhä Henki toimii aina rakkaudella (1 Kor 13:1-). Armolahjat eivät ole vallankäytön välineitä eikä niitä saa käyttää pelotteluun, manipulointiin tai seurakunnan hajottamiseen. Jos armolahjat aiheuttavat esim. ahdistusta tai pelkoa, ne eivät ole rakkauden palveluksessa.


Miten lahjoja voi saada?

Raamattu opettaa selvästi, että jokaisella kristityllä on jo vähintään yksi armolahja ja että niitä voi saada lisää (Ef 4:7-8). Ei siis ole kahden tason kristittyjä vaan kaikilla kristityillä on armolahja tai lahjoja. Monet lahjoista ovat kuitenkin joko tiedostamattomia tai säästöliekillä (vrt. 2. Tim 1:6-7).

Niinpä osa lahjoista pitää löytää. Paras tapa siihen on kokeilla erilaisia juttuja. Sen kautta oppii huomaamaan, mikä toimii ja mikä ei. Esimerkiksi johtaminen tai opettaminen ovat juuri tällaisia kokeilun kautta löydettäviä lahjoja. Toiset lahjat pitää aktivoida ja ottaa uskossa vastaan. Esimerkiksi kielillä puhuminen ja profetoiminen ovat tällaisia lahjoja. Lahjojen löytämisessä voi auttaa myös erilaisten armolahjatestien tekeminen.

Lahjoja voi myös pyytää (1 Kor 12:31, 14:1, 12). On tärkeää huomata, että Paavali kehottaa moneen kertaan tavoittelemaan lahjoja. Ne eivät ole vaikeasti saavutettavia erikoisjuttuja vaan ne on tarkoitettu kaikille. Jumala ei ole vastenmielinen antamaan niitä vaan hän haluaa antaa niitä paljon ja kaikille: “pyytävä saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan”.

Millä perusteella armolahjoja voi saada? 
 

a) armo: Gal 3:5

b) lahja: Matt 10:8

c) tarve: 1 Kor 14:12

d) asenne eli rakkaus: 1 Kor 13:1-2

e) Jumalan valinta: 1 Kor 12:11

 

Armolahjalistat Raamatussa


Room. 12:6-8 
* profetoiminen 
- kyky välittää Jumalan puhuttelua
* palveleminen
- halu/tarve palvella toisia käytännöllisesti
* opettaminen
- kyky opettaa Raamattua
* rohkaiseminen
- kyky saada toiset innostumaan ja löytämään paikkansa 
- tai kyky valaa masentuneisiin uutta toivoa
* antaminen
- erityinen kyky antaa omastaan 
* johtaminen
- näyttää suuntaa ja saa muut seuraamaan
* köyhien auttaminen


1 Kor. 12:4-11 
* tiedon ja viisauden jakaminen
- kyky saada tietoa ihmisestä esim. rukoillessa
- puhuu Hengen johtamana viisaasti
* usko
- uskon puuska
* parantamisen lahja
- parantaa yliluonnollisesti rukouksessa
* ihmetekojen lahja
- voi rukouksen voimin tehdä ihmeitä
* henkien erottamisen lahja
- herkkyys vaistota pahojen henkien tai ihmisen vääristä vaikuttimista 
tapahtuvaa hengellistä toimintaa
* kielillä puhuminen
- kyky puhua kieltä jota ei ymmärrä
* kielen tulkinta
- kielillä puhumiseen liittyvä profetoimisen lahja


1 Kor 12:28-30
* apostoli
- valtuutettu lähettiläs
* profeetta 
- profeetan virka; eriasia kuin profetoimisen lahja
* auttamisen lahja
- lähellä palvelemista


Ef. 4:10-12
* evankeliumin julistaja (evankelista)
- ihmisiä tulee uskoon 
* paimen
- painotuksena huolehtivainen rakkaus

Muut:
* Marttyyrius
- ei ole armolahja; ei missään sellaiseksi määritellä
* Naimattomuus (1 Kor 7:7)
- jos pelkää tätä lahjaa, sitä ei ole

Hand Reaching Out
bottom of page