top of page
Prayer Candles

Henkisyys

Hengen uudistus haluaa tukea kirkkoa ja kristittyjä kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia ihmisiä sekä välittämään heille evankeliumia sekä auttaa henkisiä etsijöitä löytämään elävän suhteen Jumalaan.
 

Tavoitteenamme on luoda uudenlaista henkisiä ihmisiä puhuttelevaa toimintaa sekä kehittää kokonaisvaltaisempaa tapaa elää kristittynä. Uskomme, että henkinen  ihminen tarvitsee evankeliumia, mutta ei vain sanoina vaan ennen kaikkea voimana - hän ei siis kaipaa niinkään teoriaa vaan käytäntöä ja kokemuksellisuutta.

Jos olet henkinen etsijä tai haluat tulla mukaan rakentamaan toimintaa henkisille etsijöille, niin ota yhteyttä!

Spiritual Woman
Kristittynä henkisyyden ajassa
-valmennus työntekijöille

​​Uushenkisyys on yhä enemmän osa toimintaympäristöämme. Mistä ilmiössä on kyse? Miten voimme kommunnikoida uushenkisten kanssa? Ja millaista on kristillinen spiritualiteetti, joka puhuttelee tässä ajassa? Etsimme yhdessä uudenlaista tapaa elää uskoa ja todistaa Kristuksesta ottaen huomioon karismaattisuuden ja hiljaisuuden näkökulmia.

​​Osallistuja ymmärtää uushenkisyyttä ilmiönä ja erityisesti uushenkisen ihmisen ajatusmaailmaa sekä tuntee kristillisestä uskosta nousevia työkaluja ja ajatusmalleja, jotka voisivat puhutella henkisiä etsijöitä. Osallistuja osaa kohdata uushenkisiä ihmisiä avoimesti ja rakkaudellisesti kristillisestä identiteetistä tinkimättä.


Koulutus muodostuu yhdestä etäpäivästä ja vuorokauden mittaisesta lähijaksosta. Kohtaamisten välissä luetaan itse valittua kirjallisuutta aihepiiristä sekä tehdään käytännön harjoitus uushenkiseen maailmaan tutustuen.
 

Kouluttajina toimivat toiminnajohtaja Timo Pöyhönen, liiketerapeutti Asta Lehtimäki sekä uushenkisestä taustasta kristityiksi kääntyneet diakoni Marion Routti ja Kipa Mikkola.

Etäpäivä 26.1.2024 ja lähijakso 22.-23.3.2024 Tampereella.
Kurssimaksu 120 euroa. Lähijakson kulut tarkentuvat mutta ovat noin 120 euroa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: timo (ät) heng
enuudistus.fi / 046 9217595
Koulutus löytyy myös kirkon koulutuskalenterista.

bottom of page