top of page

Mitä on karismaattisuus?

Karismaattisella kristillisyydellä tarkoitetaan monia asioita.

Ensinnäkin se viittaa armolahjoihin eli siihen Raamatun ideaan, että Jumala haluaa varustaa kaikki uskovat erilaisilla lahjoilla, jotta he voivat niillä rakentaa seurakuntaa ja levittää Jumalan valtakuntaa. Tällaisia lahjoja on paljon ja ne ovat hyvin monimuotoisia. Raamatussa luetellaan yli 30 erilaista lahjaa mutta on oletettavaa, että lahjoja on vielä enemmän, sillä mikään Raamatun armolahjalistoista ei ole kattava.

Toiseksi karismaattisuus viittaa kokemukselliseen tapaan harjoittaa uskoa. Sen ytimessä on ajatus, että usko ei ole niinkään hyvä teoria vaan Jumala toimii tässä ja nyt. Hän voi tehdä myös ihmeitä ja vaikuttaa elämässämme hyvinkin konkreettisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki karismaattisuus olisi samanlaista. Jotkut karismaatikot ovat hyvin tunnevoittoisia ja elävät uskoaan todeksi näyttävästi. Toiset taas ovat pidättyväisempiä ja eivätkä he tee uskostaan numeroa. Molemmat tyylit ovat aivan yhtä hyviä, sillä erot nousevat ihmisten erilaisuudesta. Ei siis tarvitse olla tietynlainen persoona ollakseen karismaatikko.

Molemmat edellä kuvatut näkökulmat nousevat Pyhän Hengen työn esillä pitämisestä. Karismaattisuudessa halutaan muistuttaa, että Jumalalla on Isän ja Pojan lisäksi myös kolmas persoona eli Pyhä Henki. Hänessä Jumala tulee lähelle, sillä Pyhä Henki asuu uskon kautta jokaisen Jeesuksen seuraajan sydämessä ja vaikuttaa uskovien yhteisessä kokoontumisessa seurakunnassa.

Karismaattisuus ei "omista" Pyhää Henkeä eikä pidä itseään ainoana oikeana tapana seurata Jeesusta. Haluamme kunnioittaa kaikkia eri tavoin uskovia ja tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. 

  ---
Lue piispojen helluntaitervehdys (2007), jossa linjataan karismaattisuuden paikkaa kirkon elämässä: 

 

66438823_2311207955663494_84181439587184
bottom of page