top of page

Hengen uudistuksen näky: Yhteisöjen kirkko

Hengen uudistuksen suuri päämäärä on uudistaa kirkkoa, jotta se voisi yhä paremmin tavoittaa suomalaiset Jeesukselle. Uskomme, että se tapahtuu parhaiten synnyttämällä paikallisseurakuntien yhteyteen uudenlaisia seurakuntayhteisöjä, joissa ihmiset voivat syttyä hengellisesti ja kasvaa Jeesuksen opetuslapsina sekä palvella armolahjoillaan.

Seurakuntayhteisöt voivat olla hyvin monimuotoisia. Emme siis edusta vain jotakin tiettyä tyyliä vaan kukin seurakunta ja yhteisö voi toimia oman näkynsä mukaisesti. Hengen uudistus ei itse perusta yhteisöjä vaan tukee heitä, jotka kirkon piirissä haluavat niin tehdä. Uskomme, että Jumala tulee synnyttämään tällaisia yhteisöjä lähivuosina satamäärin kaikkialle Suomeen, ja niiden kautta kirkko tulee kokemaan valtavan hengellisen uudistumisen.


Näkymme voidaan kietyttää näin:

Vuonna 2028 kirkon uudistuminen instituutiosta kansanliikkeeksi on alkanut yli 200 hengellisesti sytyttävän, armolahjoja vapauttavan ja missionaarisen seurakuntayhteisön verkoston vaikutuksesta.

 

Hengen uudistus tukee yhteisöjä mm. järjestämällä valmennuksia ja koulutuksia, tarjoamalla työntekijöille mentorointia sekä tuomalla yhteisönäystä innostuneita seurakuntalaisia yhteen erilaisiin verkostotapahtumiin. Lisäksi vaikutamme kirkon johtotasolla voidaksemme purkaa yhteisöihin liittyviä pelkoja ja väärinkäsityksiä.

Yhteisönäyn ohella pidämme kirkossa esillä Pyhän Hengen työtä laajemminkin ja varustamme seurakuntalaisia hengelliseen uudistumiseen sekä omien armolahjojensa löytämiseen. Olemme kirkossa karismaattisen kristillisyyden asiantuntijajärjestö.

Karttakuva.png

Arvot

Hengen uudistuksen toiminta perustuu neljälle perusarvolle:

* Elävä hengellisyys: Uskomme, että kristinusko ei ole vain hyvä teoria vaan Jumala toimii elämässämme, myös yliluonnollisesti. Sille on oltava tilaa seurakunnissamme.

* Yhteinen pappeus: Opetamme, että seurakuntaa rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kesken. Haluamme raivata tilaa luovuudelle, rohkeille kokeiluille, armolahjoille ja kutsumuksen etsimiselle.

* Rohkea missionaarisuus: Rohkaisemme jokaista Jeesuksen seuraajaa ja seurakuntayhteisöä edistämään Jeesuksen antamaa tehtävää: levittää Jumalan valtakuntaa sanoin ja teoin.

* Ennakkoluuloton yhteistyö: Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka ovat menossa samaan suuntaan kanssamme niin kirkon sisällä kuin ekumeenisesti.

bottom of page