top of page

Yhteisöhautomo 2021–2022

Tervetuloa valmennusryhmämme omille sivuille! Täältä löydät tietoa lähijaksoista ja välitehtävistä sekä muita hyödyllisiä linkkejä.

 

Valmennusjaksot

24.8.2021 klo 10-15 Työntekijäpäivä Tampereella Teopoliksella (Sairaalankatu 5–7). Junalta n. 1 km. 

12.-14.11.2021 Tiimivalmennus 2. Päiväkummussa Orivedellä

11.-13.3.2022 Tiimivalmennus 3

Keväällä 2022 Työntekijäpäivä

18.-20.11.2022 Tiimivalmennus 4

 

12.–14.3.2021 Mestari - Kristuksen kirkkoa rakentamassa

Välitehtävä

Välitehtävän tarkoitus on valmistaa teitä saamaan mahdollisimman paljon irti lähijaksosta. Samalla se antaa sisältöä tiimitapaamisillenne (kasvokkain tai verkossa). 

 • Toteuttakaa lähijaksolla tekemäänne suunnitelmaa (1–3 tavoitetta).

 • Kohderyhmänne ja johtavien ajatustenne työstämiseksi joko

a) lukekaa Yhteisöjen kirkko -kirjasta luku 3.3  Pohjatyö ja tehkää lukuihin sisältyvät tehtävät visioon asti, tai

b) katsokaa lukuja vastaavat videot Yhteisön alku -verkkokurssista: 2.a Kohderyhmä, 2.b Arkkityyppi, 3. Suunnitelman laatiminen, 5.a Vision kirkastaminen ja tehkää niihin liittyvät kurssitehtävät. Verkkokurssin hinta on 50€ / tiimi. Mikäli seurakuntanne ei ole vielä lunastanut sitä, voitte tilata kurssin Timolta

 • Videot voi katsoa joko yhdessä tai kukin tahollaan; oleellista on keskustelu, jota käytte yhdessä kunkin videon pohjalta. Sitä ohjaamaan verkkokurssin sivulta löytyy kurssitehtävä kuhunkin videoon. Valmista ei tarvitse tulla, kunhan olette aloittaneet näiden aiheiden tutkimisen.

 • Aikaa yhteen kurssitehtävään (kohderyhmä, arkkityyppi, visio) kannattaa varata1,5 tuntia + video / kirjan lukeminen.

 • Ne tiimit, jotka jo ovat tehneet näiden videoiden kurssitehtävät, voivat valita näistä:

a) lukekaa joko Yhteisöjen kirkko -kirjasta luvut 1.2 Teologinen perusta ja 2A Yhteisöllisyyden prosessi tai

b) Huomisen seurakunta -kirjasta luku 2 Seurakunta Raamatun valossa.

 • Keskustelkaa ja soveltakaa lukemaanne omaan yhteisöönne.

Lähijakso

 

Valmistelut:

 • Varatkaa tiimillenne yhteinen, viihtyisä kokoontumistila, jossa voitte säilyttää turvavälit. Tällöin yhteinen työskentelynne on joustavaa, voitte aterioida ja viettää aikaa yhdessä sekä saada taukoja ruudun tuijottamiseen.

 • Teknisesti tarvitsette osallistumiseen luotettavan verkkoyhteyden, tietokoneen, Zoom-sovelluksen ja konferenssikaiuttimen tms. äänen kuulumiseksi ja mikiksi sekä ison näytön tai videoprojektorin. Mikäli teiltä puuttuu konferenssikaiutin, suosittelen lähes taskukokoista, vaivatonta ja laadukasta Jabra GN Speak 510 -kaiutinta, OVH 129e. Valmistelkaa lähistudionne ja testatkaa tekniikka ajoissa ennen yhteistä aloitusta.

 • Lisäksi tarvitsette fläppipapereita, tusseja ja myöhemmin lähetettävät työskentelypohjat tulostettuina (halutessanne).

 • Jokainen tiimiläinen tarvitsee omat muistiinpanovälineet.

 • Suunnitelkaa ruokahuollon toteutus etukäteen haluamallanne tavalla. Ruokailuajat ja tauot näkyvät alla olevasta aikataulusta.

 • Kun jokainen varaa lähijakson ajan yhteiseen työskentelyyn, pääsette hyvään prosessiin ja voitte viettää hauskaa aikaa yhdessä!


Lähijaksosta peritään 350e tiimikohtainen koulutusmaksu.

Aikataulu

Lähijakso rytmittyy alustusten, tiimitehtävien ja tiimien välisen ristipölytyksen / jakamisen vuorotteluun. Ohjelma voi elää hieman, aloitus- ja lopetusajoista kuitenkin pidetään kiinni.

PERJANTAI 12.3.

17:30    Linjoille, kuuluvuuden tsekkaus

17:40    Yhteinen Zoom: Avaus

18:00    Tiimit: Status. Onnistumiset, epäonnistumiset, mahdollisuudet, haasteet. Tätä varten ottakaa mukaan edellisellä kerralla tekemänne suunnitelma (koskee Ekstraan osallistuneita)

18:30    Ryppäät Zoomissa: Purku, pieni tauko

19:00    Yhteinen Zoom: Syöte I. Evankeliumikeskeinen yhteisö

19:30    Ryhmät Zoomissa: Työstö, pieni tauko

20:00    Yhteinen Zoom: Illan harras päätös. Päättyy 20:45 mennessä.

 

LAUANTAI 13.3.

8:50    Linjoille
9:00    Yhteinen Zoom ja tiimit: Hengellinen aamupala

9:30    Yhteinen Zoom: Syöte II. Tiimin johtavat ajatukset

10:00   Tiimi: Työstö

11:30   Ruokailu ja happihyppely

13:00   Yhteinen Zoom: Syöte III. Messu - verkko - pienryhmät + keskustelua

Tauko

15:00    Yhteinen Zoom: tehtävänanto. Tiimit: Suunnitelman työstö

17:00    Yhteinen Zoom: Purku. Päättyy 18:00.

Tiimityöstöt

PE 1. Status

 

PE 2. Evankeliumi: Miten määrittelette evankeliumin? Mitä kaikkea siihen kuuluu?

LA 1. Tiimi: 

Näky 

- Kuinka selviä tiimimme missio, visio ja arvot ovat?

 • miten johdamme johtavien ajatusten synnytysprosessin yhteisössämme? 

 

Luottamus: mittarikysymykset

 • Miten usein puhut viimeiset 10% - sekä hyvän että vaikean? 

 • Miten helppo sinun on olla aito ja rehellinen tiimissä? 

 • Miten hyvin tulet kuulluksi ja ymmärretyksi? 

 • Miten hyvin kuuntelet ja ymmärrät muita?

 • Miten paljon osoitat muille arvostusta ja välittämistä? 

 • Miten selkeät roolit teillä on? 

 

Sitoutuminen 

 • mitä minä odotan

  • itseltäni

  • tiimiltä

  • tekemiseltä

 • mitä minulta odotetaan

 • millaisia resursseja ja minkä verran minulla on annettavana

 

Kasvu: 

 • Vahvistaako tiimin jäsenyys kiinnittymistäsi Kristukseen? 

 • Sisältyykö tiimitapaamisiinne rukousta ja keskustelua Raamatun äärellä? 

 • Jaatteko siitä, mitä näette Jumalan tekevän elämässänne? 

 • MIten moni tiimiläinen osallistuu aktiivisesti rukoukseen tai hengellisiin keskusteluihin? 

IMG_1149.JPG
IMG_1150.JPG

LA 3. Huddle. Kellottakaa 10 minuuttia jokaiselle aikaa jakaa itselle ajankohtaisesta (joko viikonlopun teemoihin liittyvästä tai muusta) kysymyksestä, pohdinnasta. Muut eivät neuvo eivätkä ratkaise mutta tekevät tarkentavia kysymyksiä, peilaavat takaisin sanottua ja antavat näkökulmia. Lopuksi siunataan henkilö, joka jakoi.

LA 4. Suunnitelma.

 

LA 2. Visio

 

Mentorointi

Yhteisöhautomo sisältää tiimin johtajalle henkilökohtaisen mentorin. Mentoreiden yhteystiedot ja esittelyt löytyvät täältä.

 

Yhteisönistuttajan profiilikartoitus

Tämä sanahirviö tarkoittaa syvällistä arviointiprosessia, jonka kautta tiimin johtaja saa palautteen omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohdistaan uuden seurakuntayhteisön istuttajana. Kartoitus perustuu kansainväliseen tutkimukseen menestyvistä seurakunnanistuttajista. Osana Yhteisöhautomoa sen ensisijainen tarkoitus on tehdä sinut tietoisemmaksi vahvuuksistasi sekä auttaa sinua kasvamaan kokonaisvaltaisesti yhteisönrakentajana ja rakentamaan monipuolinen tiimi.  Samalla haastattelu on loistava pohja mentorointisuhteelle ja siitä saatavaa kirjallista palautetta voi hyödyntää myös omassa työssä ja työnhaussa.

 

Profiilikartoitus maksaa 200€ ja sisältää kolme vaihetta: itsearviointi ja esihaastattelu, profiilihaastattelu sekä palautekeskustelu ja kirjallinen arviointi. Haastattelijoina ja arvioijina toimii mentorisi sekä 1-2 muuta hautomon valmentajaa. Haastattelu kestää n. 3 tuntia ja toteutetaan lähitapaamisessa.

Aloita itsearvioinnilla. Mikäli tahdot jatkaa haastatteluun, varaa aika.

 

Alueelliset Spirit-johtajaverkostot

Te tiimien johtajat olette lämpimästi tervetulleita mukaan alueellisiin tapaamisiin, joissa pääsee tutustumaan muihin yhteisönäyn kantajiin sekä oppimaan ja rakentumaan hengellisesti yhdessä. Lue lisää 

 

Pienryhmämateriaaleja yhteisönrakentamisen tueksi:

​​

Online Alfa

Video-opetukset ja keskustelukysymyksiä 10 viikon ajaksi. Loistava tapa aloittaa uusi ryhmä, joka sopii niin uskosta kiinnostuneille kuin seurakunta-aktiiveillekin.

Mikaelin kasvuryhmä

Mikaelinseurakunnan tekemät 10 opetusvideota keskustelukysymyksineen sopivat sekä uusille ryhmille että Alfan jatkeeksi. Kysy lisää Pasi Jaakkolalta.

Rukouskurssi

Suomeksi tekstitetyt Holy Trinity Bromptonin "Alfa-seurakunnan" 10 video-opetusta rukouksesta ja ryhmämateriaali.

Hengellinen kasvupolku

Hengellinen kasvupolku on Gateway Church -seurakunnan tuottama materiaali hengellisten kasvuryhmien tai toisin sanoin opetuslapseuttavien pienryhmien käyttöön. Materiaali on verkkopohjainen ja jakaantuu neljään teemaan: rakasta Jumalaa, vahvista kasvuasi, rakasta lähimmäistäsi ja rakenna seurakuntaa.

 

Voit tutustua ensimmäiseen osaan alla olevista linkeistä. Jokaiseen neljään teemaan sisältyy viisi vastaavaa osaa eli kasvualuetta kolmesta näkökulmasta lähestyttynä: tutki Raamattua, lue opetus ja sovella elämääsi.

Hengellisen kasvupolku pienryhmän käyttöön:

Voit lunastaa materiaalin pienryhmän käyttöön täyttämällä alla olevan lomakkeen. Samalla sitoudut maksamaan 50€ ryhmäkohtaisen käyttömaksun. Maksuvälineenä toimivat verkkopankkitunnukset tai pankkikortti. Maksettuasi maksun saat sähköpostiisi linkin ja tunnuksen materiaalin nettisivulle. Tietosi tallennetaan asiakasrekisteriimme.

Hengellinen kasvupolku seurakunnan / yhteisön käyttöön (monia ryhmiä):

Pyydä Johannalta tarjous teidän seurakunnallenne. Räätälöidään teille oma paketti pienryhmäkoulutuksineen!

bottom of page