Yhteisöhautomo 2021–2022

Tervetuloa valmennusryhmämme omille sivuille! Täältä löydät tietoa lähijaksoista ja välitehtävistä sekä muita hyödyllisiä linkkejä.

 

12.–14.3.2021 Mestari - Kristuksen kirkkoa rakentamassa

Välitehtävän tarkoitus on valmistaa teitä saamaan mahdollisimman paljon irti lähijaksosta. Samalla se antaa sisältöä tiimitapaamisillenne (kasvokkain tai verkossa). 

  • Toteuttakaa lähijaksolla tekemäänne suunnitelmaa (1–3 tavoitetta).

  • Kohderyhmänne ja johtavien ajatustenne työstämiseksi joko

a) lukekaa Yhteisöjen kirkko -kirjasta luku 3.3  Pohjatyö ja tehkää lukuihin sisältyvät tehtävät visioon asti, tai

b) katsokaa lukuja vastaavat videot Yhteisön alku -verkkokurssista: 2.a Kohderyhmä, 2.b Arkkityyppi, 3. Suunnitelman laatiminen, 5.a Vision kirkastaminen ja tehkää niihin liittyvät kurssitehtävät. Verkkokurssin hinta on 50€ / tiimi. Mikäli seurakuntanne ei ole vielä lunastanut sitä, voitte tilata kurssin Timolta

  • Videot voi katsoa joko yhdessä tai kukin tahollaan; oleellista on keskustelu, jota käytte yhdessä kunkin videon pohjalta. Sitä ohjaamaan verkkokurssin sivulta löytyy kurssitehtävä kuhunkin videoon. Valmista ei tarvitse tulla, kunhan olette aloittaneet näiden aiheiden tutkimisen.

  • Aikaa yhteen kurssitehtävään (kohderyhmä, arkkityyppi, visio) kannattaa varata1,5 tuntia + video / kirjan lukeminen.

  • Ne tiimit, jotka jo ovat tehneet näiden videoiden kurssitehtävät, voivat valita näistä:

a) lukekaa joko Yhteisöjen kirkko -kirjasta luvut 1.2 Teologinen perusta ja 2A Yhteisöllisyyden prosessi tai

b) Huomisen seurakunta -kirjasta luku 2 Seurakunta Raamatun valossa.

  • Keskustelkaa ja soveltakaa lukemaanne omaan yhteisöönne.

 

Työntekijätapaaminen 28.4.2021

Tapaamme tiimien työntekijäedustajien kesken työstämään työntekijän roolia ja identiteettiä seurakuntalaisten varustamisessa ja valtuuttamisessa. Samalla on mahdollisuus tavata oma mentori. Mikäli kokoontumisrajoitukset ovat voimassa huhtikuussa, siirtyy tapaaminen elokuulle 2021. Päivä sisältää omakustanteisen lounaan.

Mentorointi

Yhteisöhautomo sisältää tiimin johtajalle henkilökohtaisen mentorin. Mentoreiden yhteystiedot ja esittelyt löytyvät täältä.

 

Yhteisönistuttajan profiilikartoitus

Tämä sanahirviö tarkoittaa syvällistä arviointiprosessia, jonka kautta tiimin johtaja saa palautteen omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohdistaan uuden seurakuntayhteisön istuttajana. Kartoitus perustuu kansainväliseen tutkimukseen menestyvistä seurakunnanistuttajista. Osana Yhteisöhautomoa sen ensisijainen tarkoitus on tehdä sinut tietoisemmaksi vahvuuksistasi sekä auttaa sinua kasvamaan kokonaisvaltaisesti yhteisönrakentajana ja rakentamaan monipuolinen tiimi.  Samalla haastattelu on loistava pohja mentorointisuhteelle ja siitä saatavaa kirjallista palautetta voi hyödyntää myös omassa työssä ja työnhaussa.

 

Profiilikartoitus maksaa 200€ ja sisältää kolme vaihetta: itsearviointi ja esihaastattelu, profiilihaastattelu sekä palautekeskustelu ja kirjallinen arviointi. Haastattelijoina ja arvioijina toimii mentorisi sekä 1-2 muuta hautomon valmentajaa. Haastattelu kestää n. 3 tuntia ja toteutetaan lähitapaamisessa.

Aloita itsearvioinnilla. Mikäli tahdot jatkaa haastatteluun, varaa aika.

 

Alueelliset Spirit-johtajaverkostot

Te tiimien johtajat olette lämpimästi tervetulleita mukaan alueellisiin tapaamisiin, joissa pääsee tutustumaan muihin yhteisönäyn kantajiin sekä oppimaan ja rakentumaan hengellisesti yhdessä. Lue lisää 

 

kasvupolku-bg-1024x410.jpg

Hengellinen kasvupolku

Hengellinen kasvupolku on Gateway Church -seurakunnan tuottama materiaali hengellisten kasvuryhmien tai toisin sanoin opetuslapseuttavien pienryhmien käyttöön. Materiaali on verkkopohjainen ja jakaantuu neljään teemaan: rakasta Jumalaa, vahvista kasvuasi, rakasta lähimmäistäsi ja rakenna seurakuntaa.

 

Voit tutustua ensimmäiseen osaan alla olevista linkeistä. Jokaiseen neljään teemaan sisältyy viisi vastaavaa osaa eli kasvualuetta kolmesta näkökulmasta lähestyttynä: tutki Raamattua, lue opetus ja sovella elämääsi.

Hengellisen kasvupolku pienryhmän käyttöön:

Voit lunastaa materiaalin pienryhmän käyttöön täyttämällä alla olevan lomakkeen. Samalla sitoudut maksamaan 50€ ryhmäkohtaisen käyttömaksun. Maksuvälineenä toimivat verkkopankkitunnukset tai pankkikortti. Maksettuasi maksun saat sähköpostiisi linkin ja tunnuksen materiaalin nettisivulle. Tietosi tallennetaan asiakasrekisteriimme.

Hengellinen kasvupolku seurakunnan / yhteisön käyttöön (monia ryhmiä):

Pyydä Johannalta tarjous teidän seurakunnallenne. Räätälöidäään teille oma paketti pienryhmäkoulutuksineen!